Lumiance |  Sylvania |  Concord

Turvallinen ja sertifioitu SylSmart Connected on älykäs valinta pitkälle tulevaisuuteen

SylSmart Connected -valonohjaus perustuu sertifioituun Qualified Bluetooth Mesh -yhteyteen. Jokaisessa valaisimessa on älykäs sensoriyksikkö ja DALI LED-driveri. DALI-driveri ja sensoriyksikkö ovat D4i-standardin mukaisia ja mahdollistavat tulevaisuudessa datan keräämisen sensoreilta ja LED-drivereilta. Kerättyä dataa, kuten polttotuntien määrää, liiketunnistuksen aikaa, paikkaa ja tunnistustiheyttä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi kulunvalvonnassa, ilmastoinnin ja lämmityksen ohjauksessa sekä tulevien huoltotarpeiden määrittelyssä kiinteistöautomaation avulla.

D4i on DALI-2-sertifioinnin laajennus. Valaisimen LED-driverina käytetään tavallista DALI-virtalähteellä varustettua DALI-driveria, joka toimii valaisimen LED-yksikön ja sensoriyksikön virtalähteenä.

Sensoriyksikössä on

 • liiketunnistin
 • ympäröivän valon tunnistin eli päivänvalotunnistin
 • sisäänrakennettu optimoitu antenni
 • bluetooth-yksikkö
 • mikroprosessori
 • muisti

SylSmart Connected -valonohjausjärjestelmän älykäs tilamääritysten ja ohjausparametrien asettelu tehdään helposti ja nopeasti tietokoneella ja/tai matkapuhelinapplikaatiolla. Ohjauskaapeleita tai erillistä ohjauskeskusta ei tarvita. Saneerauskohteissa voidaan käyttää myös vanhaa keskusta ja kaapelointia ilman muutostöitä, jos rakennuksen tai saneerattavan tilan käyttötarkoitus ei olennaisesti muutu. Tulevaisuudessa SylSmart Connected on liitettävissä kiinteistöautomaatiojärjestelmiin.

Sylvania on Bluetooth SIG -ryhmän jäsen, johon kuuluu merkittävimmät laite- ja komponenttitoimittajat. SIG = Special Interest Group

SylSmart Connected Sylvania

Helppokäyttöinen digitaalinen huonepohja

Digitaalisen huonepohjan avulla voit määrittää huonetiloja, hallita projekteja ja säästää aikaa. Rakennuksen tilojen ja alueiden määrittely tapahtuu etukäteen web-pohjaisen työpöytäohjelman avulla.

Käyttäminen on helppoa:

 • Luo uusi projekti
 • Tuo ohjelmaan haluttu huonepohja kuvatiedostona esimerkiksi JPEG- tai TIFF -tiedostona
 • Määritä huonepohjaan halutut alueet
 • Määritä valaisimille tilakohtaiset asetukset

Ohjelmasta löytyy valmiit esiasetukset erilaisille huonetiloille ja niiden valaisimille, esimerkiksi avotoimisto, toimistohuone, käytävä, neuvotteluhuone. Huonetiloja on valittavissa 13 kpl. Projektin huonetilat ja niiden asetukset tallentuvat pilvipalveluun, josta asetukset on helppo myöhemmin tarkistaa tai niitä voidaan tarvittaessa muuttaa. Pilvipalvelu toimii projektipankkina, jossa projektin tiedot ja olemassa olevat asetukset säilyvät turvallisesti.

Lisää ja optimoi kohteessa asennetut valaisimet verkkoon matkapuhelinapplikaatiolla

Matkapuhelimella on helppo liittää valaisimet verkkoon ja hyväksyä niille etukäteen huonepohjassa määritetyt parametrit. Matkapuhelinapplikaatio toimii toistaiseksi vain iOS-käyttöjärjestelmässä.

 • Avaa pilvipalveluun luotu projekti ja huonetila
 • Lisää huonetilasta löytyvät valaisimet verkkoon ja hyväksy parametrit
 • Lisää mahdollisesti huonetilaan määritetyt langattomat seinäpaneelit manuaaliohjausta varten
 • Määrittele tarvittaessa haluttu päivävalo-ohjaus huonetilojen valaisimille ja kalibroi valotasot
 • Valaisimien parametrejä ja syttymisryhmiä voidaan tarvittaessa muuttaa
 • Saatavilla olevat uudet ohjelmistoversiot voidaan helposti päivittää applikaatiolla

Voit tarvittaessa optimoida valaisimien eri parametreja kuten valotasot, aikaviiveet, nousu- ja laskuajat, tilan kutsu, ryhmittely ja päivänvaloasetus. Kaikki kohteessa matkapuhelinapplikaatiolla valaisimille tehdyt asetukset ja niiden muutokset tallentuvat automaattisesti pilvipalveluun luodun projektin alle. Matkapuhelimella tehtyjä asetuksia ja niiden muutoksia voidaan tarkastella pilvipalvelussa reaaliaikaisesti työpöytäohjelman avulla. Projektille tehtyjä valaisinasetuksia voidaan hyödyntää, mikäli valaisimia lisätään, poistetaan tai niitä joudutaan vaihtamaan.

Katso SylSmart Connectedin ominaisuudet listattuna